ΘΕΣΗ: Μηχανικός Έργου Δικτύων Σωληνώσεων

Aντικείμενο θέσης:

Ο μηχανικός δικτύων σωληνώσεων διασφαλίζει την ομαλή κατασκευή και εγκατάσταση δικτύων στους πελάτες της εταιρείας, με βάση τις προδιαγραφές που έχουν δοθεί και τις αρχές της εταιρείας. Τα έργα αφορούν κυρίως τη βιομηχανία φαρμάκων – καλλυντικών, επεξεργασίας τροφίμων και ποτών αλλά και άλλους τομείς της βιομηχανίας, είτε για αναβάθμιση υπαρχόντων δικτύων είτε για κατασκευή και εγκατάσταση νέων.

Χώρος εργασίας:

 • Απαιτείται εργασία στις εγκαταστάσεις πελάτη σε ποσοστό 70% του χρόνου εργασίας.

Περιγραφή θέσης:

 • Επικοινωνία με τον πελάτη για την αποτύπωση του συνόλου των προδιαγραφών του έργου.
 • Κοστολόγηση, εκπόνηση οικονομικής προσφοράς και συνεννόηση με τα αρμόδια τμήματα της εταιρείας για τη διαθεσιμότητα πόρων.
 • Εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων ( ισομετρικά/κατοψικά).
 • Ανάλυση του έργου σε διακριτές φάσεις, κατάρτιση χρονοδιαγράμματος έργου και κατανομή εργασιών.
 • Παρακολούθηση πορείας υλοποίησης έργου και επίβλεψη εργασιών.
 • Επίβλεψη για την εκτέλεση δοκιμών αποδοχής.
 • Κατάρτιση φακέλου έργου.
 • Απολογισμός έργου.

Aπαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος ΑΕΙ / ΑΤΕΙ, Μηχανολόγος Μηχανικός ή αντίστοιχου αντικειμένου.
 • Πενταετής εμπειρία στο σχεδιασμό και εγκατάσταση δικτύων σωληνώσεων, κατά προτίμηση σε συναφές αντικείμενο.
 • Εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση βιομηχανικών έργων.
 • Πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών πακέτων 2D/3D (AutoCAD, Inventor, Solidworks, Topsolid κ.α.).
 • Γνώση λογισμικού διαχείρισης έργων MS Project.
 • Καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη χρήση Η/Υ (Word, Excel, Email, Internet).
 • Απαραίτητη η κατοχή μεταφορικού μέσου για τη μετάβαση στο χώρο εργασίας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Άλλες δεξιότητες:

 • Επαγγελματική συνέπεια, οργάνωση και μεθοδικότητα.
 • Ευγενική και δυναμική προσωπικότητα.
 • Ικανότητα διαχείρισης προσωπικού.
 • Εμπειρία στη διαχείριση πελατών – διαπραγματευτικές ικανότητες.
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση.

Στείλτε το βιογραφικό σας εδώ.