ΘΕΣΗ: Αποθηκάριος

Χώρος εργασίας:

 • Στο εργοστάσιο μας, στη Βιομηχανική Περιοχή Ασπροπύργου Αττικής.

Περιγραφή θέσης:

 • Παραλαβή / Φόρτωση εμπορευμάτων/προϊόντων.
 • Έλεγχος των εμπορευμάτων/προϊόντων βάσει των προδιαγραφών της εταιρίας.
 • Αποθήκευση εμπορευμάτων/προϊόντων.
 • Εσωτερική διακίνηση υλικών.
 • Χειρισμός ERP προγράμματος.
 • Συμμετοχή σε υποστηρικτικές εργασίες αποθήκης.
 • Εφαρμογή και τήρηση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας της αποθήκης.

Aπαραίτητα προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου (επιθυμητό).
 • Συνέπεια και ομαδικότητα.
 • Βασική γνώση χειρισμού Η/Υ.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Βασική Γνώση Αγγλικών.
 • Προϋπηρεσία σε περιβάλλον αποθήκης (επιθυμητό) και σε διαδικασίες logistics (συλλογή, συσκευασία, παραλαβή, αποθήκευση προϊόντων κ.λπ.).
 • Χειριστής Ηλεκτρικού Ανυψωτικού Περονοφόρου (κλαρκ) – (Θα συνεκτιμηθεί στην τελική διαμόρφωση του μισθού).

Προσφέρουμε:

 • Πλήρης Απασχόληση.
 • Σταθερός Μηνιαίος Μισθός και ασφάλεια ΙΚΑ.
 • Σύγχρονο, σταθερό και φιλικό περιβάλλον εργασίας.
 • Πενθήμερη εργασία 07.00 έως 15.00.

Στείλτε το βιογραφικό σας στο info @ inoxstyle.gr

ΘΕΣΗ: Μηχανικός Έργου Δικτύων Σωληνώσεων

Aντικείμενο θέσης:

Ο μηχανικός δικτύων σωληνώσεων διασφαλίζει την ομαλή κατασκευή και εγκατάσταση δικτύων στους πελάτες της εταιρείας, με βάση τις προδιαγραφές που έχουν δοθεί και τις αρχές της εταιρείας. Τα έργα αφορούν κυρίως τη βιομηχανία φαρμάκων – καλλυντικών, επεξεργασίας τροφίμων και ποτών αλλά και άλλους τομείς της βιομηχανίας, είτε για αναβάθμιση υπαρχόντων δικτύων είτε για κατασκευή και εγκατάσταση νέων.

Χώρος εργασίας:

 • Απαιτείται εργασία στις εγκαταστάσεις πελάτη σε ποσοστό 70% του χρόνου εργασίας.

Περιγραφή θέσης:

 • Επικοινωνία με τον πελάτη για την αποτύπωση του συνόλου των προδιαγραφών του έργου.
 • Κοστολόγηση, εκπόνηση οικονομικής προσφοράς και συνεννόηση με τα αρμόδια τμήματα της εταιρείας για τη διαθεσιμότητα πόρων.
 • Εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων ( ισομετρικά/κατοψικά).
 • Ανάλυση του έργου σε διακριτές φάσεις, κατάρτιση χρονοδιαγράμματος έργου και κατανομή εργασιών.
 • Παρακολούθηση πορείας υλοποίησης έργου και επίβλεψη εργασιών.
 • Επίβλεψη για την εκτέλεση δοκιμών αποδοχής.
 • Κατάρτιση φακέλου έργου.
 • Απολογισμός έργου.

Aπαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος ΑΕΙ / ΑΤΕΙ, Μηχανολόγος Μηχανικός ή αντίστοιχου αντικειμένου.
 • Πενταετής εμπειρία στο σχεδιασμό και εγκατάσταση δικτύων σωληνώσεων, κατά προτίμηση σε συναφές αντικείμενο.
 • Εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση βιομηχανικών έργων.
 • Πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών πακέτων 2D/3D (AutoCAD, Inventor, Solidworks, Topsolid κ.α.).
 • Γνώση λογισμικού διαχείρισης έργων MS Project.
 • Καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη χρήση Η/Υ (Word, Excel, Email, Internet).
 • Απαραίτητη η κατοχή μεταφορικού μέσου για τη μετάβαση στο χώρο εργασίας.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Άλλες δεξιότητες:

 • Επαγγελματική συνέπεια, οργάνωση και μεθοδικότητα.
 • Ευγενική και δυναμική προσωπικότητα.
 • Ικανότητα διαχείρισης προσωπικού.
 • Εμπειρία στη διαχείριση πελατών – διαπραγματευτικές ικανότητες.
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση.

Στείλτε το βιογραφικό σας στο info @ inoxstyle.gr